Žiji v Tasově na Vysočině. 

Zabývám se architekturou, modelováním a malováním podle zakázek, které ke mě přicházejí. V současné době učím sochařské modelování ve výtvarné škole Aliterra www.aliterra.eu .

Vystudovala jsem architekturu na Fakultě architektury v Brně. Rok jsem studovala na Královské škole architektury                  ve Stokholmu ve Švédsku a praxi jsem absolvovala                    v architektonické kanceláři Löw & spol., která se zabývá především krajinářskou architekturou. Architektonické vzdělání mi dalo tvořivý přístup v mé řemeslné i výtvarné práci. 

Jsem spoluautorkou českého patentu řemeslně-výtvarné techniky modelování ATM pro výuku nevidících lidí. 

Za návrh a realizaci výstavní expozice Stálé sbírky hmatového sochařství pro OGV Jihlava jsme získali s realizačním týmem cenu Gloria Musaealis 2008. 

V roce 2020 vydala Univerzita Palackého v Olomouci naše odborné pojednání z praxe "Tvořivost inspirovaná hmatem".