Tvorba haptických pomůcek a modelů


Haptické pomůcky jsem začala vyrábět pro nevidomé studenty našich kurzů modelování. Většinou jsme při řeči narazili na téma, které nebylo snadné slovně vysvětlit a bylo zapotřebí si vytvořit názornou pomůcku. Postupem času se ukázala tato cesta jako velmi prospěšná.


Jedním z posledních projektů je návrh a výroba učební sady UČEBNICE PRO RUCE pro školu Aliterra www.aliterra.eu . Díky ní se mohou lidé haptickým způsobem dozvědět nejen poznatky ze světa přírody, ale také získat povědomí o výtvarných pojmech jako je řád, pozitiv, negativ, co je to kompozice nebo vysvětlení pojmu abstrakce a její uplatnění v umění.  

 


Vytvoření modelu konkrétní krajiny Balinského údolí. Model byl vytvořen s možností odnímatelných částí pro lepší vysvětlení dějů v přírodní krajině. Vytvořeno pro Ekologické centrum Baliny u Velkého Meziříčí.