Černé obrazy


Tak říkám stále se rozvíjející sérii kreseb, které vznikají na černém podkladu. 

Většinou jsou malovány bílým nebo zlatým fixem takzvaně z ruky. Černé obrazy vznikají na základě prvotní myšlenkové inspirace určitým mně blízkým tématem, který se při malování dále rozvíjí. 

Obrazy je možné vidět u mě v ateliéru nebo při příležitosti výstav, kde vám ráda sdělím inspirace, které se k daným obrazům pojí.
Zeměnebe / rozměr 70 x 100 cm, rok 2022

                                            Soutěska  / rozměr 70 x 100 cm, rok 2021

                                        Živoucí kříž / rozměr 70 x 100 cm, rok 2021

                                         Níže se můžete podívat jak obraz vznikal ...

               Země, člověk, zvěrokruh a nebeský impuls / rozměr 70 x 100 cm, rok 2019

                                                 Klid / rozměr 70 x 70 cm, rok 2020

                          Síla chrání lásku, láska léčí sílu / rozměr 70 x 100 cm, rok 2020

Tyto dva obrazy byly inspirovány slovy z Janova evangelia: "Nezrodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království nebeského.", rok 2018

                                              Obraz inspirován starou průpovědí:  

         Ex Deo Nascimur -  In Christo Morimur - Per Spiritum Sanctum Reviviscimus / rok 2018

                                  Jiný pohled na svět / rozměry 70 x 50 cm, rok 2018