Návrh obnovy staré školní zahrady 

Návrh a relizace výstavního projektu pro OGV Jihlava

Níže jsou ukázky z realizace výstavních objektů pro muzea, galerie, ale také scénografie pro koncerty nebo představení.

Architektonická tvorba 


Pracuji na architektonických projektech, které proměňují stará nevyužitá místa, domy, zahrady a hledají pro ně nový život. 

* rekonstrukce domů

* oživení starých zahrad, dvorů, předzahrádek

* revitalizace veřejných prostranství

* studie pro využití zanedbaných pozemků 

* návrhy interiérů a výstavního designu

* poradenství při stavbě domu svépomocí


Součástí vstupní konzultace je prohlídka daného místa, domu nebo lokality, ujasnění zadání a cenová kalkulace zakázky.  Na základě vstupní konzultace se můžete a nemusíte rozhodnout pro zpracování architektonické studie či projektu.  

Cena vstupní konzultace: 1 000 Kč